Da “Scenette e scenate”– Nun sapé gnente, donca! Qula storta
de Gina nun s’è mesta a fa l’amore?

– Oh, che te pia… E cun chi? – Cun un signore
che cià i uchiali e la barbeta corta.

– Sarà na spia! – Chil zza? Lia intantu j porta
sète de tutu e bucoline dòre…

– Dicéme, ah? In dó le roba? Jè, Signore…

– Ah, ah! io voio ride dopu morta!

– Dimostra che el cervelu, a qul puretu,
j l’ha magnatu el gatu. Cià na rana
lia, che l’arvolta. E po’ un bel ripjó
‘ntel colu; je puzza el fiatu e ce scumetu
ch’è tisiga. Dó ochi da busbana
fràgida, che me pare un mascaró
cun qula boca larga come un fornu!

– Ma lu el farà perché nu’ j meta el cornu.

– Ciovè! Va là, va là che quela è fina
e n’ha fata più d’una, sci, purina!

– Eh già! Chi più ne fa diventa priore…

– Jè, se ce penzu, a me, me trema el core
cun tuta l’anima! È guasi vent’ani
che cercu e chi m’ha presu? Mancu i cani!
Lia, intantu, sposa cun tutu el ripjó,
e no’ armanemu qui per Sant’Antó.


Altri versi di Duilio Scandali qui: https://www.anconanostra.com/vernaculo/poeti/duilio/duilio.htm